ÎMPRUMUTURI IPOTECARE

Împrumutul ipotecar este oferit persoanelor fizice pentru procurarea unui apartament în cadrul blocurilor locative construite de compania KIRSAN-COM SRL.

 

Caracteristicile produsului:

Mărimea împrumutului:

 • până la 70% din costul bunului imobil ce urmează a fi procurat
 • până la 90% din costul bunului imobil ce urmează a fi procurat, în cazul garanțiilor suplimentare
Imobile eligibile pentru finanțare:
 • încăperi locative / nelocative din cadrul complexelor „KIRSAN-COM”SRL
Criterii de eligibilitate:
 • persoane fizice rezidente, cetățeni ai Republicii Moldova
 • vârsta de la 18 ani și până la vârsta de pensionare a solicitantului de împrumut
 • persoanele ce dispun de un loc permanent de muncă în Republica Moldova și/sau peste hotare în decursul ultimelor 6 luni minimum
 • dispun de remitențe permanente pe parcursul ultimelor 6 luni minimum de la cel puțin o rudă de gradul 1.
Termenul împrumutului:  
 • de la 12 luni la 120 luni
Asigurarea împrumutului:
 • gaj / ipotecă asupra bunului imobil procurat și alte garanții suplimentare (în cazul finanțării a cel mult 90% din valoarea bunului imobil procurat);
 • fidejusiunea a cel puțin o rudă de gradul 1 (soț / soție, mamă, tată) după caz;
Rata dobânzii:
 • 12 % anual
Modalitatea de calcul a dobânzii:
 • anuități,
 • grafic clasic,
 • trimestrial cu achitarea dobânzii lunare
Alte plăți:
 • comision de acordare (unic) - 1% din mărimea împrumutului
 • comision de administrare (anual, începând cu anul 2) - 1% din soldul împrumutului
Rambursare anticipată:
 • 1%  din suma rambursată anticipat
Penalități aferente:  
 • 0,5%/zi de la valoarea restantă a plății conform graficului

 

Telefon de contact: 0 78 87 87 86

 

Documente necesare pentru solicitarea împrumutului

 • Cererea de împrumut;
 • Buletinul de identitate în original (pentru prezentare) şi o copie
 • Copia carnetului de muncă autorizată de organizaţia (instituţia) unde activează;
 • Documente ce certifică veniturile suplimentare ale solicitantului (contract de depozit, certificat de pensie, contract de arenda/locaţiune, confirmările remitențelor);
 • Polița de asigurare medicală obligatorie în original (pentru prezentare) și o copie;
 • Adeverința pe venit în original de la locul de muncă principal/din alte activităţi practicate (în caz că este necesar);
 • Alte documente solicitate de Împrumutător.

 

Acte necesare pentru transmiterea în ipotecă a bunului imobil după intrarea în posesia dreptului de proprietate a bunului imobil procurat

 • Documentele de proprietate (act de predare-primire, contract de vânzare-cumpărare
 • Raportul de evaluare a preţului de piaţă a imobilului, efectuat de o companie de evaluare agreată de către Împrumutător (în original)
 • Asigurarea bunului imobil (se perfectează anual)
 • Alte documente solicitate de către Împrumutător.